4 Kategori Orang yang Diwajibkan Puasa Ramadan

yang diwajibkan puasa
yang diwajibkan puasa
Sumber :
  • viva.co.id

Dalam hal ini bukan hanya orang gila saja yang tidak diwajibkan puasa.

4. Suci dari haid dan nifas

Ini menjadi syarat sah dan wajib puasa yang terakhir. Apabila seorang perempuan haid dan nifas maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan puasa. Namun syarat yang ke-4 ini hanya bagi kategori perempuan 

Keempat harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menjalankan kewajiban puasa di bulan ramadan. Jika terdapat satu unsur saja yang hilang maka tidak ada kewwajiban untuk melaksankannya